Round #1 - Poule
Round Seeding
Seed Name Club(s) Status
1 Fowles, Benjamin DROIS 
2 Eggar, Theo HERESFC 
3 Jethwa, Aneeka CMWFC 
4 Sweet, Edward HERESFC 
5 Owens, Matthew DROIS 
6 Webb, Kieran REDD 
Round Scores
Poule #1
On piste 2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M HS HR Ind
Owens, Matthew
DROIS
1 D0 D1 D1 D1 D1 0 0.00 4 23 -19
Fowles, Benjamin
DROIS
2 V5 V5 D2 D3 V5 3 0.60 20 13 +7
Sweet, Edward
HERESFC
3 V3 D0 D1 D2 V5 2 0.40 11 18 -7
Eggar, Theo
HERESFC
4 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 10 +15
Jethwa, Aneeka
CMWFC
5 V5 V5 V5 D4 V5 4 0.80 24 12 +12
Webb, Kieran
REDD
6 V5 D3 D2 D2 D1 1 0.20 13 21 -8

Round #2 - DE
Round Seeding
Seed Name Club(s) V V/M HS HR Ind Status
1 Eggar, Theo HERESFC  1.00  25  10  +15  Advanced
2 Jethwa, Aneeka CMWFC  0.80  24  12  +12  Advanced
3 Fowles, Benjamin DROIS  0.60  20  13  +7  Advanced
4 Sweet, Edward HERESFC  0.40  11  18  -7  Advanced
5 Webb, Kieran REDD  0.20  13  21  -8  Advanced
6 Owens, Matthew DROIS  0.00  23  -19  Advanced
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) Eggar, Theo
HERESFC
 
  (1) Eggar, Theo
HERESFC
 
(8) -BYE-   
    (1) Eggar, Theo
HERESFC
 
(5) Webb, Kieran
REDD
 
  10 - 4 
  (4) Sweet, Edward
HERESFC
 
 
(4) Sweet, Edward
HERESFC
 
10 - 5   
    (1) Eggar, Theo
HERESFC
 
(3) Fowles, Benjamin
DROIS
 
  10 - 1 
  (3) Fowles, Benjamin
DROIS
 
   
(6) Owens, Matthew
DROIS
 
10 - 6     
    (3) Fowles, Benjamin
DROIS
 
 
(7) -BYE-    10 - 4   
  (2) Jethwa, Aneeka
CMWFC
 
 
(2) Jethwa, Aneeka
CMWFC
 
   
   

Final Results
Event finished at 14:34
Place Name Club(s)
1 Eggar, Theo HERESFC 
2 Fowles, Benjamin DROIS 
3T Jethwa, Aneeka CMWFC 
3T Sweet, Edward HERESFC 
5 Webb, Kieran REDD 
6 Owens, Matthew DROIS